JOGELLENES TARTALOM BEJELENTÉSE ÉS KAPCSOLATTARTÓ PONTOK

Az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. kifejezett figyelmet fordít arra, hogy szolgáltatásai nyújtása során mindig a jogszabályoknak megfelelően járjon el, és erre bátorítjuk szolgáltatásaink előfizetőit is. Ennek ellenére előfordulhat, hogy Ön a szolgáltatásaink használata során más igénybevevő által megosztott jogellenes tartalmakat, vagy az Általános Szerződési Feltételeinkbe ütköző magatartást észlel. Ha Ön ilyen jogellenes tartalmat vagy magatartást tapasztal a szolgáltatásaink használata közben, a következő módon tudja ezt felénk jelezni:

 

Ha jogellenes tartalmat fedezett fel,

  • használja az erre a célra dedikált kapcsolattartó pontunkat:  jogellenestartalom@ahrt.hu.
  • Küldjön egy e-mail-t, megjelölve, hogy pontosan milyen problémát észlelt.

Bejelentését magyar vagy angol nyelven is megteheti.

Kérjük figyeljen rá, hogy bejelentés minden esetben tartalmazza azokat az adatokat, amelyből kiderül, hogy

  • a bejelentéssel érintett tartalom miért minősül jogellenes tartalomnak,
  •  vagy miért sérti az Általános Szerződési Feltételeinket.

Egy bejelentésben egy jogellenes tartalom több elemét is bejelentheti. A bejelentésben lehetősége van részletes magyarázatot írni, az információ pontos helyét megjelölni (URL), vagy szükség esetén a jogellenes tartalom azonosítását lehetővé tevő egyéb információt megosztani velünk.

Bejelentését annak beérkezése után megvizsgáljuk, és ha azt állapítjuk meg, hogy a bejelentett tartalom valóban jogellenes tartalomnak minősülhet vagy sérti az Általános Szerződési Feltételeinket, akkor megtesszük a szükséges intézkedéseket a tartalom eltávolítása, vagy elérhetetlenné tétele érdekében.

 

Amennyiben bejelentéskor megadta elérhetőségét, úgy a meghozott döntésről és az esetleges intézkedésekről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről e-mailben értesítjük. A bejelentést magánszemélyként vagy egy szervezet nevében is megteheti. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés elbírálásához automatikus döntéshozatali eszközöket nem használunk.

A lehetséges intézkedésekről további tájékoztatást találhat az ÁSZF-ünkben is.

A bejelentés során megadott személyes adatok kezeléséről megtekintheti az adatkezelési tájékoztatónkat:

https://ahrt.hu/uploads/static_page/documents/DocumentText_20/AH_Jogellenes tartalom bejelentés_AT_0219.docx

 

Kijelölt kapcsolattartási pont tagállami hatóságoknak, EU Bizottságnak és Digitális Szolgáltatások Európai Testületének: riportdsa@ahrt.hu

 

Az elektronikus kapcsolattartó pontot ( riportdsa@ahrt.hu) az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt-vel egyedi kapcsolatban álló megbízható bejelentők és szakmai szervezetek is igénybe vehetik.

A kapcsolattartó pont hivatalos nyelvei a magyar és az angol.

 

Ez az oldal az digitális szolgáltatások egységes piacáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2065 rendeletnek valamint a digitális szolgáltatások egységes piacáról szóló EU irányelvnek (2000/31/EK irányelv) való megfelelést szolgálja.